06 March 2017

Mis on radoon ning miks kontrollida selle taset enne ehitama asumist?

Tervisele ohtliku mürkgaasi – radooni – tõrjega peaks alustama juba ehituse algfaasis, ent eriti oluline on end teemaga kurssi viia juhul, kui majale hakatakse ehitama keldrikorrust

„Radioaktiivne mürkgaas radoon on lõhnatu, maitsetu ja värvitu, mistõttu inimene ei suuda seda niisama tuvastada ning taset saab kontrollida vaid spetsiaalsete aparaatidega,“ ütleb Radoonitõrjekeskuse spetsialist Mait Saar.
Eestis leiab radooni igal pool, kuigi on kõrgema ja madalama tasemega alasid. Saare sõnul on koostatud ka esialgne radooniriski kaart, kus kõrgemasse kategooriasse kuulub põhjarannik, kuid ka lõunas tekitab moreen radoonikiirgust.

Maksimaalne tähelepanu keldrikorrustele
Radooniuuringut tuleks teha enne hoone ehitamist antud alal – nii saab projekteerijale anda lähteülesande, kas ja millist tõket on vaja. Radoonitõrjekeskus saab mõõta mürkgaasi taset ka juba valmis hoones, tuvastades, palju on tõketest kasu või kas vundament laseb radooni läbi.
Enim tähelepanu peaks Saare sõnul radoonitõrjele pöörama hoonete puhul, mille töö- või eluruumid asuvad keldrikorrustel, kuna sellisel juhul on lisaks põrandale ohuallikad ka seinad. „Samuti need kohad, kus hoones suitsetatakse või on seal mingid muud keemilised aurud või tolmud. Sellisel juhul jääb radooni kopsudesse oluliselt rohkem ning haigestumise risk tõuseb märgatavalt,“ lisab Saar.
Kui hoone on valmis ja selgub, et radoonitase on liiga kõrge, tuleb leida kohad, kust radoon sisse pääseb. Iga hoone on Saare sõnul erinev ja kindlasti peaks nõu pidama ehitusvaldkonnas pädeva inimesega.
Ohtlikke ja vähem ohtlikke hooneid liigitada on raske, kuna radoonitase maapinnas on väga kõikuv, samuti erinevad hoone vundamendi läbilaskvuse võime, uste-akende avamise sagedus ning ventilatsiooni tõhusus. „Pidevalt lahtiste uste ja hea ventilatsiooniga kaubanduskeskusel ning keldrikorrusel asuval väikesel kontoriruumil on vahe,“ ütleb Saar, et kui 0-korrusel asuv tööruum on madala radoonitasemega alal, seal probleeme ei teki, ent keskus ise võib olla radoonirikkal pinnasel. Oht tekib siiski keskuses töötavatel inimestel, mitte klientidel.
Kindlaim moodus teada saamiseks, kas hoonet hakatakse ehitama radooniohtlikule alale või kas valmis oleva hoone vundamendist lekib mürkgaasi, on mõõtmine. Seejärel selgub, kas tõkete kasutamine on vajalik. Kui jah, tuleb maja projekteerijal vastavad meetmed projekti sisse kirjutada. Kuigi Radoonitõrjekeskus otseselt projekteerimisega ei tegele, saavad nad parima tulemuse saavutamiseks igati abiks olla. „Samuti on olemas meil kõik vahendid nii tuulutuse väljaehitamiseks, radoonikiled ning tarvikud tõkete rajamiseks,“ kinnitab Saar.
Usalda spetsialisti, mitte pendlimehi!
Nõuanded mõõtmise tellijale: Saare sõnul liigub ringi palju nn vitsamehi, kes teevad ohtlikke alasid kindlaks pendli abil ning suurema summa maksmisel lubavad radooni eemaldada.  „Võite kindlad olla, et ükski nõidus, pendel, vits või ilus jutt ei suuda radoonitaset mõjutada isegi mitte natuke,“ hoiatab spetsialist.
- klient peaks kindlasti tegema eeltööd, et olla kindel, kas antud ettevõttel on üldse pädevus ja vastavad seadmed või räägitakse vaid ilusat juttu ja eeldatakse, et klient nagunii kiirgusest palju ei taipa;
- kui olete mõõtmise tellinud, tuleb nõuda tegevuse salvestust krundil fotomaterjalina, samuti peab olema äratuntav kasutatud aparatuur ning asukoht;
- saadud raportis peab sisalduma seadme seerianumbrile vastav kalibreerimistunnistus, kus on kirjas, kes ja millal selle väljastas. Kahtluse korral võib alati kalibreerimist teinud ettevõttelt küsida, kas antud aparaat on kalibreeritud ja väljastatud tunnistus autentne. Kui mõõtja raportis seda nõuet täita ei suuda, on tegemist lihtlabase lollitamisega. Lisaks raisku läinud mõõtmise teenustasule võite saada hoone, kus radoonitase on väga palju üle normi. „Tervist, kahjuks, ei ole võimalik enam osta mitte ühegi summa eest,“ lisab Saar.
Esimese radoonitaseme kontrolli peaks tegema kohe esimesel talvel pärast hoone valmimist ning olenevalt radooniohust võiks antud hoones teha kontrollmõõtmisi viie aasta tagant, olemaks kindel, et paigaldatud tõkked on kõik terved ja tuulutustorustik toimib.
Valmishoone puhul tuleks teha pikem mõõtmine talvekuudel (suvekuudel on radoonitase hoones madalam, kuna aknad on tihti lahti ning samuti pääseb radoon külmumata pinnase korral maapinnast välja ka hoone kõrvalt). Hoones gaasitaseme mõõtmiseks pakub Radoonitõrjekeskus väikest suitsupaki suurust seadet, mille võib rentida nii koju kui ka kontorisse (näiteks sekretär oma lauanurgale), et teada saada, kui kõrge on radoonitase magamistoas või töökohal.
Eramajas saab radoonitaseme kontrolli tellida omanik, kuid ka korteris elades või seda üürides on õigus mis tahes ajal mõõtmist teostada. „Kui nüüd selgub, et korteris on radoonitase üle lubatud normi, tuleb enamasti kaasata ühistu ning selgitada välja, kas teised majaelanikud on valmis ohu likvideerimiseks midagi tegema,“ kommenteerib Saar, et enamasti esineb probleem esimeste korruste puhul, mis tähendab, et ülemistel korrustel elavad inimesed ei soovi tihtilugu maja radoonikindlamaks muutmisel õlga alla panna. Spetsialisti sõnul saab osal juhtudel siiski leida lihtsa lahenduse, sulgedes näiteks mõne läbiviigu või tõhustades õhuvahetust. „Kui nii lihtsalt ei pääse, tuleb leida korteriühistul kokkulepe kõikide elanikega“ lisab ta.
Kui selgub, et radoonitase on hoones kõrge, pakub keskus ka lahendusi, kuidas olukorda parandada. Kuna iga hoone ning tööde läbiviimise võimalus erinev (haljastus, põrandaküte jms tegurid), tuleb lähenda igale hoonele individuaalselt. Radoonitõrjekeskuse kümne tegutsemisaasta jooksul pole seni keegi abita jäänud.
Radooniohu vähendamisel hoones tuleb kindlasti kasutada spetsialisti abi. Oskamatu lahendus võib küll vähendada radooniohtu, kuid tekitada hoonele palju muid probleeme (niiskus- ja hallitus).
Radoonitõrjekeskus OÜ
www.eestiradoonitõrjekeskus.ee

06 November 2016

Riik kavatseb radooni mõõtmise turgu korrastada

Tallinna radoonikaart annab geoloogide sõnul tunnistust sellest, et pealinnas tuleb kopsuvähki soodustava gaasi mõõtmisega tõsisemalt tegeleda.
Riik kavatseb radooni mõõtmise turgu korrastada, et tööde tellijad saaksid mõõtmiste tulemustes kindlad olla. Praegu on radooni mõõtmise juhendmaterjal soovituslik dokument, vahendas "Aktuaalne kaamera".
Eesti kuulub maailma nelja kõige radoonirikkama riigi hulka ja selle gaasi sisaldust hoonete siseõhus tuleks praegusest rohkem mõõta.
Tallinna keskkonnameti tellimusel ja keskkonnainvesteeringute keskuse rahastusel on valminud kaart, kus 304 uuringupunktist saadud andmed kinnitavad, et pealinnas on mitmeid väga kõrge radooniriski tasemega piirkondi.
Kõrgeimaid radoonikontsentratsioonid mõõdeti pinnasest ja välisõhust Pirita-Koselt ja Astangult. Geoloog Valter Petersell soovitab Pirita-Kose kandis majasiseseid mõõtmisi teha ja Astangul täiendavatest ehitusplaanidest pigem loobuda.
"Probleem on päris tõsine, meil ju Toompeal on ka riigihoones kõrge radoon keldrikorrusel, kuni 1000 bekrelli m3, nii et sellest peaks valitsus pihta hakkama, selgitama, millistel tingimustel need istungid seal toimuvad, võib-olla tuleb istungi aega lühendada ja otsuseid kiiremini vastu võtta," rääkis Eesti Geoloogiakeskuse geoloog Valter Petersell.
Kuna radoon on raadiumi lagunemisprodukt ja selle aine sisaldus on pinnases stabiilne, siis mingeid muutusi järgmise rohkem kui pooleteise tuhande aasta jooksul pole ette näha. Saab ainult hooneid teatud võtetega isoleerida, et radoon maapinnast majadesse ei jõuaks. Radooni mõõtmisturg on Eestis täna reguleerimata, varsti see aga muutub, sest valmib radooni mõõtmise juhendmaterjal.
"Mõõtmine muutub kohustuslikuks nii hoone rekonstrueerimisel, tehakse kindlaks, milline on hoonetealune pinnas, samuti ka siseruumide tase. Kui hoonealuses pinnas on kõrgendatud tase, siis tuleb kogu projekteerimise käigus võtta meetmeid kasutusele, et nii rekonstrueerimisel kui ka ehitusel," rääkis keskkonnaministeeriumi kiirgusosakonna peaspetsialist Krista Saarik.
Samuti hakatakse litsentseerima radooni mõõtmisega tegelevaid firmasid.
ERR
http://uudised.err.ee/v/eesti/60b87ed8-cc7c-4aa3-9cc0-8e64ac7a87be/riik-kavatseb-radooni-mootmise-turgu-korrastada
2015

17 October 2016

Energiamärgis paneb omanike aususe proovile

Tuleval aastal (2009) tekib kinnisvara ostjal või üürilevõtjal õigus nõuda omanikult energiamärgist, mis peaks aitama tal hinnata, kui suurte küttekuludega ta tulevikus peab arvestama.

Kui suuremas osas korterelamutest on keskküte ja energiakulu on võimalik tõeselt hinnata, siis eramute puhul tekib mitmeid küsitavusi.Ahjuküttega maja puhul ei tea omanik sageli isegi, kui palju puid ta talve jooksul ära kütab. Kui on tegu elektriküttega, kuidas eraldada sellest kütmisele kulunud osa? Kombineeritud kütte puhul võib omanik ahju maha vaikida.

Südametunnistuse küsimus

Energiamärgise väljaandmise korra välja töötanud majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi säästva energia talituse juhataja Madis Laaniste sõnul pole energiamärgise väljastamiseks audiitori kohaleminek nõutav. Energiamärgise väljastamiseks vajalikud andmed saadakse üldjuhul energiaarvetelt. Kui energiaarved puuduvad, läheb vaja tellija hinnangut energiakasutusele.


Laaniste nõustus, et majaomanikul on võimalus esitada endale soodsaid andmeid. "Kahtlemata on omaniku huvi saada võimalikult kõrge energiaklass ja õigete andmete esitamine on paljuski tema südametunnistuse küsimus," möönis Laaniste.

"Sellised asjad (et näidatakse väiksemaid küttekulusid - toim) ilmselt hakkavad juhtuma. Kindlasti on energiamärgise andmise korras punkte, mida peab hiljem täiendama."

Ostja olgu nõudlik

Margus Hernits OÜst Energiasäästubüroo ei pidanud tõenäoliseks, et energiaaudiitorid hakkaksid energiamärgiseid välja andma ilma maju nägemata.

"Me peame ju andma konkreetseid soovitusi maja energiasäästlikumaks muutmiseks," põhjendas Hernits. "Seda ei saa teha ilma maja nägemata. Kui mõne audiitori südametunnistus on väiksem, määrab ta majale kõrgema energiaklassi ja see devalveerib märgise väärtust."

Hernitsa kolleeg Finestum OÜst Marc Vokk lootis, et energiamärgiste andmise üle hakkab kontrollima turg - kinnisvara ostjad ja üürilevõtjad.

"Inimesed, kes ostavad endale kodusid, ei lase märgiste väljaandmist paljaks formaalsuseks kujuneda," uskus Vokk. "Audiitoritelt, kes annavad välja ebaadekvaatseid energiamärgiseid, teenust lõpuks enam ei tellita."

Kas sinu maja on A- või G-energiaklassis?

Eramutele, mille hulka kuuluvad ka paarismajad, on seitse energiaklassi A-G.

A-klassi saavad majad, mille aastane energiavajadus ruutmeetri kohta on 120 kWh või vähem. Milline võiks välja näha maja, mis vääriks kõrgeimat energiaklassi?

"Soojustuskiht peaks olema vähemalt 25 cm paks, vähe aknapinda, kallis ja kvaliteetne ventilatsioonisüsteem, mis eraldab väljaminevast õhuvoost soojuse. Samas pole 120 kWh midagi uskumatut, näiteks passiivmajal on see kõigest 15 kWh," selgitas Margus Hernits OÜst Energiasäästubüroo. Kõige suuremate küttekuludega G-energiaklassi maja aastane energiavajadus ruutmeetri kohta on 321 kWh või rohkem.

"Soojustus on kehv või olematu, loomulik ventilatsioon, soojuse jagunemine ebaühtlane - alumisel korrusel on külm, üleval liiga palav," kirjeldab Hernits selle klassi elamut.Äripäev 27.08.2008
Elo Odres


http://www.ehitusinfo.ee/index.php?aid=6707&print=1

09 October 2016

Kas Taivo Kivistik on pädev isik ?

Domeenivaidluste Komisjoni otsus paneb järjekordselt kukalt kratsima. 
radoonitõrjekeskus.ee – Komisjoni liikme T. Kivistiku arvates rikub see vaidlustaja kaubamärki „ Radoonitõrjekeskus Radooni mõõtmise ja tõrje ekspert“ registreeringu number 46279. Pange tähele, domeen ja kaubamärk ei ole üks üheses vastavuses. Tekib küsimus, kas kaubamärk „ Radoonitõrjekeskus Radooni mõõtmise ja tõrje ekspert“ annab eksklusiivse õiguse sõnadele „radooni tõrje keskus“ ja keegi teine ei tohigi neid kasutada kui soovivad pakkuda radooni tõrje teenust. 
Taivo Kivistik (pildi allikas: Internet)

Minul tekib jälle küsimus, kuidas saab rikkuda kolmest  Eestis kasutatavast „generic“ sõnast „radooni ja tõrje keskus“ rikkuda kellegi kaubamärki?  Kaubamärk ei anna ju eksklusiivset õigust sõnadele radooni tõrje keskus! Tähendab annab, kui OÜ Tulelaev suudab tõestata, et nad on omandanud „secondary meaningù“. Nagu näiteks on tehtud siin – see also Enfinger Dev., Inc. v. Montgomery, FA 370918 (Nat. Arb. Forum Feb. 16, 2005) (finding that the complainant had common law rights in the McMULLEN COVE mark because the complainant provided sufficient evidence that the mark had acquired secondary meaning, including development plans, correspondence with government officials, and newspaper articles featuring the mark).
St. generic sõna omandaks “teise tähenduse” – aga seda ju siin ei ole! 
Samas, http://www.adrforum.com/domaindecisions/100490.htm . See Cigarettes Cheaper!, Inc. v. World Wide Brands, FA 100490 (Nat. Arb. Forum Nov. 21, 2001) (deciding that the <cigarettescheap.net> domain name was not confusingly similar to the complainant’s CIGARETTES CHEAPER!, as the domain name was made up of two generic terms);
FINDINGS: We find that Respondent’s defense that the domain name is a generic term, or merely a descriptive term is the appropriate finding in this case.  We find that common sense dictates that any store which sells cigarettes for less than the highest price in the prevailing market would advertise that they have cigarettes cheap or cheap cigarettes.  A term is generic when its principal significance to the public is to indicate the product or service itself, rather than its source.  Feathercombs, Inc. v. Sole Products Corp., 306  F.2d 251 (2d Cir. 1962), a generic term is not entitled to exclusive protection.  Kellog Co. v. National Biscuit Co., 305 U.S. 111 (1938). Further, a generic term is entitled to no trademark protection whatsoever, since any manufacturer or seller has the right to call a product by its name.  Abercrombie and Fitch Co. v. Hunting World, Inc., 537 F.2d 4 at 9 (2d Cir. 1976).


On ju enam kui selge, et radoon on “generic” sõna, samas kui otsida google-st „tõrje keskus“ tuleb üle 500 vaste, seal hulgas „haiguste kontrolli ja tõrje keskus“.
Praegu jääb mulje, et OÜ tuleval on eksklusiivsed õigused kasutada sõnu radooni tõrje ja keskus. 

Tekitab jälle küsimärke selle komisjoni pädevuses.

Refereeritud allikas: http://dn.ee/domeenivaidluskomisjoni-jargmine-ullitis/

04 September 2016

Töötajad saavad varsti nõuda oma töökoha radoonisisalduse kohta andmeid

Eesti peab järgmise nelja aasta jooksul kehtestama piirmäära, millest alates tuleb loodusliku radioaktiivse gaasi - radooni sisaldust siseõhus vähendama hakata. Euroopa Liidu direktiiv muudab radoonimõõtmise teenust pakkuvate ettevõtete turgu ja töötajatel on õigus on tööandjalt nõuda kinnitust, et radoonisisaldus jääb töökohal normi piiresse.
Radoon on loodulik radioaktiivne gaas, mis mõnedes Eesti piirkondades imbub suuremates kogustes läbi maapinna ja võib põhjustada kopsuvähki. Eesti radoonirohkeim piirkond on põhjarannik ja siin tasuks radoonimõõtmisi teha ja sellist teenust keskkonnaamet soovijatele ka pakub, vahendas "Aktuaalne kaamera".
Keskkonnaameti kiirgusseire büroo peaspetsialist Alar Polt selgitas, et inimeste kodudesse paigaldatakse spetsiaalsed detektorid, tavaliselt üks magamistuppa ja teine elutuppa. "Tähtis on panna sinna, kus inimesed kõige rohkem aega veedavad," lisas Polt.
Radoon jätab lagunemisel detektoriks olevale kiletükile jäljed, mida analüüsides saab kindlaks määrata, palju radooni siseruumi õhk sisaldab. Eestis on praegu kindlaks määratud vaid lasteasutustes lubatud radooni piirmäär. Tulevikus kehtib see kõikidele majadele.
"Nüüd, pärast direktiivi vastuvõtmist, me peame need normid sisse viima ja tuleb kehtestada tase, millest üle tuleb kaaluda meetmeid radooni vähendamiseks. See on 300 Bq m3 õhu kohta, sealtmaalt tuleb midagi ette võtta," selgitas keskkonnaministeeriumi nõunik Evelyn Müürsepp.

Eestis on olemas ka teadmised, milliseid seadmeid ja ehitustehnoloogiat kasutada, et radooni majadesse võimalikult vähe sisse imbuks. Samas pole mõõtmisteenusele kehtestatud mingeid norme ja tegutsemas on tõelisi soolapuhujaid.
Pärast 2018. aastat tellitakse radoonimõõtmist kindlasti rohkem ja radoonirohkes piirkonnas töötavatel inimestel, kelle töökoht on kas keldri- või siis esimesel korrusel, on õigus sellist mõõtmist ka tööandjalt nõuda. Hetkel tuleb keskkonnaamet tellitud töödega toime.
ERR
http://uudised.err.ee/v/eesti/0061bcc6-98ee-49ac-a7ad-3753f8b74118#.VTviwF0TXlw.facebook
2015