Posts

Evelyn Müürsepp: kliima ja keskkonna vallas mängitakse südametunnistusele

Image
Keskkonnaministeeriumi kliima- ja kiirgusosakonna juhataja Evelyn Müürsepp nendib, et nüüdisaegses maailmas pole kasvuhoonegaaside heitkoguste lubatud mahus vähendamata jätmisel riikide sanktsioneerimine või trahvimine mõeldav. Piisama peab nende südametunnistusele koputamisest ja maine kaardile mängimisest. Müürsepp tõi välja, et erinevalt eelnevatest suurematest kliimakokkulepetest on Pariisi leppe selgrooks riikide endi poolt antud lubadused, mitte ÜRO soovitused või nõudmised. Alt-üles lahendus peaks aitama kindlustada, et leppele kirjutab alla võimalikult palju riike. Erinevus toob esile ka maailma poliitilises kultuuris toimunud nihke. „Suured rahvusvahelised organisatsioonid, olgu nendeks ÜRO või Euroopa Liit, näevad, et üha olulisem liikmesriikide arvamus. Loomulikult suured organisatsioonid tahavad dikteerida. See on neile juba nii-öelda sisse kirjutatud. Kuid hea on see, et liikmesriigid tunnetavad väga selgelt oma rolli ja seda, et liikmesriikideta ei oleks ka liite. Kui nii …

Käiduteenuse eesmärk on elektririkkeid ennetada, mitte tegeleda tagajärgedega

Mis asi on käiduteenus ja mida pidada silmas selle teenuse tellimisel? Lähemalt selgitab seda Eesti Energia elektritööde osakonnajuhataja Andrus Alas.


Käiduteenuse peamine eesmärk on tagada elektrisüsteemi ohutu kasutamine ja toimimine. Selleks peab elektrisüsteemi eest vastutav isik ehk käidukorraldaja analüüsima, milliseid tegevusi on vaja süsteemis teha ja kuidas süsteemi kasutamist korraldada, et süsteem ohutu oleks ning loomulikult ka hea seisma, et planeeritud tegevused täidetud saaks (näiteks süsteemi hooldamine, ohtlike olukordade likvideerimine, dokumentatsiooni koostamine jms).
Elektrisüsteemi käiduteenus ei ole oma olemuselt väga keeruline. Kuigi see teenus on seaduste, aktide ja standarditega väga hästi reguleeritud, kohtame me väga tihti olukordi, kus teenuse osutamine ei ole nõuetele vastav ning ei täida sellele seatud ootusi.

Käiduteenus ei pruugi vastata nõuetele kolmel põhjusel:
• Klient ei tea, mida käidukorraldajalt oodata.
• Käidukorraldaja ei täida talle pandud koh…

Mis on radoon ning miks kontrollida selle taset enne ehitama asumist?

Tervisele ohtliku mürkgaasi – radooni – tõrjega peaks alustama juba ehituse algfaasis, ent eriti oluline on end teemaga kurssi viia juhul, kui majale hakatakse ehitama keldrikorrust

„Radioaktiivne mürkgaas radoon on lõhnatu, maitsetu ja värvitu, mistõttu inimene ei suuda seda niisama tuvastada ning taset saab kontrollida vaid spetsiaalsete aparaatidega,“ ütleb Radoonitõrjekeskuse spetsialist Mait Saar. Eestis leiab radooni igal pool, kuigi on kõrgema ja madalama tasemega alasid. Saare sõnul on koostatud ka esialgne radooniriski kaart, kus kõrgemasse kategooriasse kuulub põhjarannik, kuid ka lõunas tekitab moreen radoonikiirgust.
Maksimaalne tähelepanu keldrikorrustele
Radooniuuringut tuleks teha enne hoone ehitamist antud alal – nii saab projekteerijale anda lähteülesande, kas ja millist tõket on vaja. Radoonitõrjekeskus saab mõõta mürkgaasi taset ka juba valmis hoones, tuvastades, palju on tõketest kasu või kas vundament laseb radooni läbi. Enim tähelepanu peaks Saare sõnul radoonitõrjele…

Riik kavatseb radooni mõõtmise turgu korrastada

Tallinna radoonikaart annab geoloogide sõnul tunnistust sellest, et pealinnas tuleb kopsuvähki soodustava gaasi mõõtmisega tõsisemalt tegeleda. Riik kavatseb radooni mõõtmise turgu korrastada, et tööde tellijad saaksid mõõtmiste tulemustes kindlad olla. Praegu on radooni mõõtmise juhendmaterjal soovituslik dokument, vahendas "Aktuaalne kaamera". Eesti kuulub maailma nelja kõige radoonirikkama riigi hulka ja selle gaasi sisaldust hoonete siseõhus tuleks praegusest rohkem mõõta. Tallinna keskkonnameti tellimusel ja keskkonnainvesteeringute keskuse rahastusel on valminud kaart, kus 304 uuringupunktist saadud andmed kinnitavad, et pealinnas on mitmeid väga kõrge radooniriski tasemega piirkondi. Kõrgeimaid radoonikontsentratsioonid mõõdeti pinnasest ja välisõhust Pirita-Koselt ja Astangult. Geoloog Valter Petersell soovitab Pirita-Kose kandis majasiseseid mõõtmisi teha ja Astangul täiendavatest ehitusplaanidest pigem loobuda. "Probleem on päris tõsine, meil ju Toompeal on ka riig…

Energiamärgis paneb omanike aususe proovile

Tuleval aastal (2009) tekib kinnisvara ostjal või üürilevõtjal õigus nõuda omanikult energiamärgist, mis peaks aitama tal hinnata, kui suurte küttekuludega ta tulevikus peab arvestama.

Kui suuremas osas korterelamutest on keskküte ja energiakulu on võimalik tõeselt hinnata, siis eramute puhul tekib mitmeid küsitavusi.Ahjuküttega maja puhul ei tea omanik sageli isegi, kui palju puid ta talve jooksul ära kütab. Kui on tegu elektriküttega, kuidas eraldada sellest kütmisele kulunud osa? Kombineeritud kütte puhul võib omanik ahju maha vaikida.

Südametunnistuse küsimus

Energiamärgise väljaandmise korra välja töötanud majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi säästva energia talituse juhataja Madis Laaniste sõnul pole energiamärgise väljastamiseks audiitori kohaleminek nõutav. Energiamärgise väljastamiseks vajalikud andmed saadakse üldjuhul energiaarvetelt. Kui energiaarved puuduvad, läheb vaja tellija hinnangut energiakasutusele.

Laaniste nõustus, et majaomanikul on võimalus esitada endale soo…

Kas Taivo Kivistik on pädev isik ?

Image
Domeenivaidluste Komisjoni otsus paneb järjekordselt kukalt kratsima.  radoonitõrjekeskus.ee– Komisjoni liikme T. Kivistiku arvates rikub see vaidlustaja kaubamärki „Radoonitõrjekeskus Radooni mõõtmise ja tõrje ekspert“ registreeringu number 46279. Pange tähele, domeen ja kaubamärk ei ole üks üheses vastavuses. Tekib küsimus, kas kaubamärk „ Radoonitõrjekeskus Radooni mõõtmise ja tõrje ekspert“ annab eksklusiivse õiguse sõnadele „radooni tõrje keskus“ ja keegi teine ei tohigi neid kasutada kui soovivad pakkuda radooni tõrje teenust.  Taivo Kivistik (pildi allikas: Internet)
Minul tekib jälle küsimus, kuidas saab rikkuda kolmest  Eestis kasutatavast „generic“ sõnast „radooni ja tõrje keskus“ rikkuda kellegi kaubamärki?  Kaubamärk ei anna ju eksklusiivset õigust sõnadele radooni tõrje keskus! Tähendab annab, kui OÜ Tulelaev suudab tõestata, et nad on omandanud „secondary meaningù“. Nagu näiteks on tehtud siin – see also Enfinger Dev., Inc. v. Montgomery, FA 370918 (Nat. Arb. Forum Feb. 16,…

Töötajad saavad varsti nõuda oma töökoha radoonisisalduse kohta andmeid

Eesti peab järgmise nelja aasta jooksul kehtestama piirmäära, millest alates tuleb loodusliku radioaktiivse gaasi - radooni sisaldust siseõhus vähendama hakata. Euroopa Liidu direktiiv muudab radoonimõõtmise teenust pakkuvate ettevõtete turgu ja töötajatel on õigus on tööandjalt nõuda kinnitust, et radoonisisaldus jääb töökohal normi piiresse. Radoon on loodulik radioaktiivne gaas, mis mõnedes Eesti piirkondades imbub suuremates kogustes läbi maapinna ja võib põhjustada kopsuvähki. Eesti radoonirohkeim piirkond on põhjarannik ja siin tasuks radoonimõõtmisi teha ja sellist teenust keskkonnaamet soovijatele ka pakub, vahendas "Aktuaalne kaamera". Keskkonnaameti kiirgusseire büroo peaspetsialist Alar Polt selgitas, et inimeste kodudesse paigaldatakse spetsiaalsed detektorid, tavaliselt üks magamistuppa ja teine elutuppa. "Tähtis on panna sinna, kus inimesed kõige rohkem aega veedavad," lisas Polt. Radoon jätab lagunemisel detektoriks olevale kiletükile jäljed, mida analü…